Free Joomla Templates by Hostmonster Coupon

KRÓTKI OPIS KONCEPCJI

  Koncepcja którą przedstawiamy obejmuje obszar około 30 hektarów terenów położonych w miejscowości Frelichów, kiedyś pełniących funkcję pól irygacyjnych nie istniejącej cukrowni. Obecnym właścicielem tego terenu jest gmina Chybie, znajduje się on w północno-zachodniej części gminy na pograniczu trzech gmin Chybia, Strumienia i Goczałkowic Zdrój.

Czytaj więcej: Krótki opis koncepcji

KRÓTKA HISTORIA

 Przypadkowe spotkanie przed kilkoma laty i lużna rozmowa na temat naszych gmin jak się później okazało była początkiem szeregu zdarzeń, które to zaowocowały opracowaniem ciekawej koncepcji i powstaniem stowarzyszenia. Miało to miejsce przy fontannie solankowej w Strumieniu, gdzie spotkali się Roman Greń i Mirosław Wardas. Choć rozmowa dotyczyła dobroczynnych walorów tryskającej z fontanny zabłockiej solanki to stało się inspiracją do poszukiwania szerszego sposobu zagospodarowania tego bogactwa jakim obdarzyła te tereny natura. Temat okazał się na tyle interesujący że stało się to powodem kolejnych spotkań w trakcie których zaczął pojawiać się ogólny zarys koncepcji i kierunku jaki należy nadać kolejnym działaniom. Do grona zainteresowanych tym tematem dołączyły następne osoby jak panowie, Antoni Dużniak, Ryszard Ślaski, Bogusław Goik, Marek Środa, Edward Dudkowiak oraz Leszek Josek, co zdecydowanie przyspieszyło prace i pomogło przekształcić ten temat w konkretną koncepcję. Kolejnym zadaniem jakie należało wykonać było znalezienie skutecznego sposobu zaprezentowania koncepcji mieszkańcom, jak również zaproponowania tego kierunku rozwoju władzom samorządowym Chybia i Strumienia. W tym celu zdecydowano powołać do życia Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Żabiego Kraju „IMPULS”.

Czytaj więcej: Krótka historia

PROPOZYCJA DLA CHYBIA

 Chybie w swej historii odnotowało kilka znamiennych faktów, które zdecydowały o kierunku rozwoju i obecnym wyglądzie naszej gminy. Budowa linii kolejowej łączącej Wiedeń z Krakowem stworzyło dobre warunki dla rozwoju przemysłu na tym terenie, co zaowocowało powstaniem Cukrowni. Okazało się to głównym impulsem do rozwoju gospodarczego wywierając tym samym pozytywny wpływ na obecny wygląd naszej gminy.

Czytaj więcej: Propozycja dla Chybia

EKOLOGICZNE  MOŻLIWOŚCI KIERUNKÓW ROZWOJU „ŻABIEGO KRAJU”  W GMINACH CHYBIE I STRUMIEŃ.

      Gminy Chybie i Strumień leżą w południowej części województwa Śląskiego, na północnym skraju powiatu Cieszyńskiego w zakolu górnej Wisły. Obie gminy zajmują teren stanowiący południowy brzeg jeziora Goczałkowickiego będącego jednym z największych sztucznych akwenów wodnych w Polsce. Wspaniałe walory przyrodnicze tych terenów znajdujących się niedaleko śląskiej aglomeracji przemysłowej w sposób naturalny staja się miejscem gdzie mieszkańcy śląskich miast poszukują wypoczynku w ciszy i spokoju.

Czytaj więcej: Ekologiczne możliwości...

WPROWADZENIE

 Propozycja którą przedstawiamy zrodziła się z połączenia dwóch niezależnych od siebie myśli. Pierwszą z nich była związana z bogactwami naturalnymi których pokłady znajdują się na terenie Zabłocia, polegała ona na znalezieniu sposobu na zagospodarowanie solanki i borowiny w sposób dający jak najkorzystniejszy efekt dla naszych społeczności. Druga zaś dotyczyła sąsiedniej miejscowości Frelichowa, a konkretnie znajdującego się tam terenu po polach irygacyjnych byłej cukrowni. Podobnie jak w poprzednim przypadku poszukiwano jak najlepszego sposobu zagospodarowania tego terenu dającego możliwość rozwoju gospodarczego naszych wspólnot.

Czytaj więcej: Wprowadzenie