Free Joomla Templates by Hostmonster Coupon

KRÓTKI OPIS KONCEPCJI

  Koncepcja którą przedstawiamy obejmuje obszar około 30 hektarów terenów położonych w miejscowości Frelichów, kiedyś pełniących funkcję pól irygacyjnych nie istniejącej cukrowni. Obecnym właścicielem tego terenu jest gmina Chybie, znajduje się on w północno-zachodniej części gminy na pograniczu trzech gmin Chybia, Strumienia i Goczałkowic Zdrój.

   Dobre położenie jak i wielkość terenu skłoniły nas do poszukiwania jak najciekawszej koncepcji zagospodarowania dającej realną możliwość pobudzenia gospodarczego Frelichowa i stwarzającej szansę pozytywnego oddziaływania na kierunki rozwoju sąsiednich miejscowości.  

    Rozpatrywaliśmy wiele różnych pomysłów, od utworzenia strefy przemysłowej co kolidowałoby ze strefą ochrony NATURA 2000  do utworzenia strefy zabudowy mieszkaniowej. Po wielu konsultacjach i dyskusjach prowadzonych nie tylko we własnym gronie zrodził się pomysł na zaproponowanie zupełnie nowego dla naszych terenów kierunku zagospodarowania.

    Projekt przewiduje powstanie w oparciu o wykorzystanie solanki i borowin zespołu rehabilitacyjno-leczniczego, co tak naprawdę jest sercem wokół którego  doskonale rozwijać się będą  proponowane przez nas funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe. Wymaga to również założenia powstania i rozwoju niezbędnych dla dobrego funkcjonowania tego organizmu usług  związanych z hotelarstwem i gastronomią.

     Lokalizacja poszczególnych obiektów jak i przypisanie odpowiednich funkcji dla poszczególnych terenów tak naprawdę jest tylko propozycja i rysunkową wizualizacją naszego pomysłu.

 -        ZESPÓŁ REHABILITACYJNO-LECZNICZO-ZDROWOTNY

   Obejmuje on powstanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych oraz  usług z tym związanych.

 -        PARK

   Na jego terenie przewidywane jest powstanie tężni i fontanny solankowych oraz obiektów zamkniętych mieszczących baseny solankowe i borowinowe, tężnię solankową jak również usługi gastronomiczne.

 -        TERENY SPORTU I REKREACJI

   Proponujemy lokalizację zespołu boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, boiska do gry w piłkę nożna ze sztuczna murawą oraz obiektu zamkniętego gdzie przewidziane są basen, kręgielnia, fitness i squash.

 -        PARK ROZRYWKOWO-REKREACYJNY

   Na tym terenie zlokalizowane mogą być między innymi mini golf, park linowy czy mini zoo.

 -        POLE NAMIOTOWE i TEREN OTWARTY

   Na tym obszarze przewidziane jest prowadzenie działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego, organizacja imprez plenerowych jak również może być wykorzystany jako zielony teren rekreacyjny.

 -        OGRÓD BOTANICZNY

  Teren przeznaczony do wypoczynku połączonego z edukacją przyrodniczą promującą rodzimą przyrodę,