Free Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Wprowadzenie

WPROWADZENIE

 Propozycja którą przedstawiamy zrodziła się z połączenia dwóch niezależnych od siebie myśli. Pierwszą z nich była związana z bogactwami naturalnymi których pokłady znajdują się na terenie Zabłocia, polegała ona na znalezieniu sposobu na zagospodarowanie solanki i borowiny w sposób dający jak najkorzystniejszy efekt dla naszych społeczności. Druga zaś dotyczyła sąsiedniej miejscowości Frelichowa, a konkretnie znajdującego się tam terenu po polach irygacyjnych byłej cukrowni. Podobnie jak w poprzednim przypadku poszukiwano jak najlepszego sposobu zagospodarowania tego terenu dającego możliwość rozwoju gospodarczego naszych wspólnot.

  Bezpośrednie sąsiedztwo tych miejscowości stało się niejako naturalna przyczyna połączenia tych działań w efekcie czego powstał projekt który może stać się zarodkiem nowego i co ważne wspólnego kierunku rozwoju obu gmin. Proponujemy ten projekt przyjąć jako pierwszy etap wspólnego dla Chybia i Strumienia kierunku jakim jest wykorzystanie posiadanych bogactw naturalnych oraz przyrodniczych i związanego z nimi potencjału gospodarczego. Zaakceptowanie tej propozycji otworzy naprawdę bardzo szerokie możliwości rozwoju zupełnie nowego kierunku dla naszych gmin jakim jest szeroko rozumiana turystyka. Wspaniałe uwarunkowania przyrodnicze jak i doskonale położenie geograficzne są mocnym atutem który powinniśmy wykorzystać.

 Cały teren przylegający do jeziora goczałkowickiego i brzegu Wisły obejmujący miejscowości Zarzecze, Frelichów, Zabłocie i Drogomyśl stanowi doskonałe miejsce do rozwoju turystyki i wypoczynku. Wprowadzając stopniowo na tych terenach usługi związane z rehabilitacją i lecznictwem oraz aktywnym wypoczynkiem stworzymy doskonałą ofertę skierowaną do szerokiego grona konsumentów. Pojawienie się na naszym terenie coraz większej ilości turystów w naturalny sposób stanie się mocnym impulsem pobudzającym rozwój wielu działalności gospodarczych związanych nie tylko z obsługą turystów ale również powstawaniem nowych przedsięwzięć wzbogacających tą ofertę. Wachlarz możliwości rozwoju usług jaki daje ten kierunek jest ogromny i stanowi niezwykłą okazje do stworzenie nowego i atrakcyjnego wizerunku Żabiego Kraju. Pojawiające się na naszym terenie nieśmiało pojedyncze oferty dla turystów pozostawione sobie samym bez jakiegokolwiek wsparcia nie stanowią na tyle mocnej oferty by mogły się prawidłowo rozwijać. Niezbędnym jest stworzenie im dobrych warunków i tym samym dania oparcia w planowanej i konsekwentnie wdrażanej w życie polityce gospodarczej do której namawiamy samorządy. Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie elastycznej polityki planowania i zagospodarowania przestrzennego pozwalającej na w miarę swobodne tworzenie ofert turystycznych i działalności około turystycznej. Wykorzystując to co posiadamy i łącząc to w jedna wspólną ofertę stworzymy bardzo ciekawy produkt turystyczny z którego będą korzystać nie tylko pojedyncze osoby lecz całe rodziny.

 Sieć dróg lokalnych łączących te cztery miejscowości biegnących przez malowniczo położone tereny naszych gmin stanowi praktycznie gotową do wykorzystania infrastrukturę pod wyznaczanie tras rowerowych,biegowych czy szlaków turystycznych. Warto to wykorzystać i połączyć trasę rowerową wzdłuż Wisły kończącą się praktycznie w Drogomyślu przy tak zwanych „trzech wodospadach” z trasą istniejącą na koronie zapory czołowej jeziora, prowadzącą do Goczałkowic Zdroju i dalej do Pszczyny. Realizując to zastanie utworzony swego rodzaju szkielet wokół którego zaczną pojawić się kolejne pomysły i inwestycje związane z rozbudową tego kierunku rozwoju. Wpłynie to zdecydowanie pozytywnie na wizerunek tych miejscowości które choć znajdują się w różnych gminach mogą stać się jednym kompleksem turystycznym proponującym niezwykle szeroka ofertę turystyczno-rechabilitacyjno-sportową, opatrzoną na dodatek swoistym znakiem jakości jakim jest NATURA 2000.