Free Joomla Templates by Hostmonster Coupon

EKOLOGICZNE  MOŻLIWOŚCI KIERUNKÓW ROZWOJU „ŻABIEGO KRAJU”  W GMINACH CHYBIE I STRUMIEŃ.

      Gminy Chybie i Strumień leżą w południowej części województwa Śląskiego, na północnym skraju powiatu Cieszyńskiego w zakolu górnej Wisły. Obie gminy zajmują teren stanowiący południowy brzeg jeziora Goczałkowickiego będącego jednym z największych sztucznych akwenów wodnych w Polsce. Wspaniałe walory przyrodnicze tych terenów znajdujących się niedaleko śląskiej aglomeracji przemysłowej w sposób naturalny staja się miejscem gdzie mieszkańcy śląskich miast poszukują wypoczynku w ciszy i spokoju.

  Niewielka odległość od śląskich miast, dobry układ komunikacyjny, obszar NATURA 2000 jakim zostały objęte te tereny są mocnymi argumentami przemawiającymi za rozwinięciem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i stworzenia ciekawych propozycji aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Śląska.

 Konstruowanie tej oferty należy oczywiście oprzeć na walorach przyrodniczych jednak w głównej mierze musi to być oparte na wykorzystaniu miejscowych bogactw naturalnych.

 Występujące na tym terenie bogate złoża solanki oraz borowiny stanowią doskonałą i niepowtarzalną możliwość wyznaczenia nowego ekologicznego kierunku rozwoju gospodarczego obu gmin oraz wspaniałą promocję obszarów NATURA 2000.

 

SOLANKA ZABŁOCKA.

 Wspomaga leczenie:

- chorób dróg oddechowych takich jak astma oskrzelowa, chroniczne zapalenie oskrzeli i płuc, uporczywego kaszlu i alergii

- chorób laryngologicznych jak alergiczne schorzenia nosa i zatok, chronicznego zapalenia zatok i gardła

- niedoczynności tarczycy

- schorzeń dermatologicznych

- nerwic, stanów przemęczenia i spadku odporności na stres

ponadto:

- poprawia metabolizm, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej i zmniejsza objawy celulitu

- odbudowuje własne mechanizmy obronne organizmu

- zapobiega częstym chorobom dróg oddechowych, grypie, katarowi siennemu

Sposoby wykorzystania

- inhalacje solankowe /tężnie solankowe, groty solne, chaty solankowe/

- kąpiele solankowe /baseny solankowe/

- hydro masaż

 

BOROWINY.

 W lecznictwie borowina znalazła zastosowanie w przypadku:

- stanów bólowych i obrzęków po stłuczeniach, złamaniach, operacjach ortopedycznych lub wysiłku fizycznym

- dolegliwościach bólowych pochodzenia reumatycznego i artretycznego, rwie kulszowej

- niektórych chorób kobiecych

- łagodzi objawy menopauzy

- schorzeń naczyń krwionośnych

- chorób układu krążenia w obrębie kończyn

 Ponadto borowina jest wykorzystywana przy zabiegach modelujących sylwetkę i likwidujących cellulit oraz rozstępy.

 Jednym z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu jest wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obu gmin. Terenem objętym taką zmianą byłyby niewielkie części wsi Frelichów i Zabłocie.

 Najbardziej odpowiednim terenem który można zagospodarować w proponowany sposób jest teren po polach irygacyjnych nie istniejącej już cukrowni  w Chybiu, znajdujących się we wsi Frelichów. Właścicielem tego gruntu o powierzchni około 30 ha. jest gmina Chybie.

 Jest to doskonała lokalizacja dla powstania ośrodka o charakterze rehabilitacyjno-leczniczym, wypoczynkowym oraz sportowo-rekreacyjnym. Otaczający go teren umożliwia powstanie tras rowerowych i spacerowych z możliwością budowy punktów widokowych oraz przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wiodących przez ostoję ptasią i siedliskową oraz rezerwat przyrody „Rotuz”. Również historia tych terenów zachęca do wyznaczenia i urządzenia tras turystycznych szlakiem granicy pomiędzy zaborami Pruskim i Austriackim.

 Pozwoli to również na stworzenie dobrych warunków dla rozwoju agroturystyki w obu gminach.

 Proponowane zmiany w planie zagospodarowania  przestrzennego powinny pozwolić na zagospodarowanie wyznaczonych terenów w sposób umożliwiający powstanie pełnej infrastruktury niezbędnej do wykorzystania i zastosowania solanki i borowiny.

W skład niezbędnej infrastruktury wchodzą:

- tężnie solankowe ze ścieżkami spacerowymi otoczone urządzonymi terenami zielonymi

- całoroczny basen solankowy

- chata solankowa

- obiekty zamknięte do przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjno- leczniczych z zastosowaniem solanki i borowiny.

 Powinny również powstać obiekty towarzyszące a jednocześnie niezbędne do dobrego funkcjonowania takiego ośrodka jak hotel, restauracja czy kawiarnia.

 Stworzy to nie tylko świetną ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców Śląska ale również pozytywnie wpłynie na poprawę rynku pracy powodując powstanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszych gmin. Będzie to również pozytywnym impulsem pobudzającym przedsiębiorczość na tych terenach.

 Do tego, aby mogło to powstać niezbędne jest zaakceptowanie tego kierunku rozwoju przez władze samorządowe gmin Chybie i Strumień oraz podjęcie stałej ścisłej współpracy. Wymaga to stworzenia dobrego klimatu dla tych działań, szerokiego propagowania tych działań na wyższych szczeblach władzy oraz zaproszenia do szerokiej współpracy przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, stowarzyszenia oraz osoby chcące i mogące pomóc w realizacji tego projektu. Niezbędne będzie również opracowanie konkretnej oferty i znalezienie potencjalnych inwestorów zainteresowanych zainwestowaniem w ten projekt.

 Powodzenie tego przedsięwzięcia uzależnione jest w głównej mierze od stopnia zaangażowania i determinacji w działaniu wszystkich którym leży na sercu dobro lokalnej społeczności, stawiających na rozwój i otwartych na wykorzystywanie wszystkich możliwości dla rozwoju  „Żabiego Kraju” . Działając wspólnie możemy to osiągnąć.