Free Joomla Templates by Hostmonster Coupon

KRÓTKA HISTORIA

 Przypadkowe spotkanie przed kilkoma laty i lużna rozmowa na temat naszych gmin jak się później okazało była początkiem szeregu zdarzeń, które to zaowocowały opracowaniem ciekawej koncepcji i powstaniem stowarzyszenia. Miało to miejsce przy fontannie solankowej w Strumieniu, gdzie spotkali się Roman Greń i Mirosław Wardas. Choć rozmowa dotyczyła dobroczynnych walorów tryskającej z fontanny zabłockiej solanki to stało się inspiracją do poszukiwania szerszego sposobu zagospodarowania tego bogactwa jakim obdarzyła te tereny natura. Temat okazał się na tyle interesujący że stało się to powodem kolejnych spotkań w trakcie których zaczął pojawiać się ogólny zarys koncepcji i kierunku jaki należy nadać kolejnym działaniom. Do grona zainteresowanych tym tematem dołączyły następne osoby jak panowie, Antoni Dużniak, Ryszard Ślaski, Bogusław Goik, Marek Środa, Edward Dudkowiak oraz Leszek Josek, co zdecydowanie przyspieszyło prace i pomogło przekształcić ten temat w konkretną koncepcję. Kolejnym zadaniem jakie należało wykonać było znalezienie skutecznego sposobu zaprezentowania koncepcji mieszkańcom, jak również zaproponowania tego kierunku rozwoju władzom samorządowym Chybia i Strumienia. W tym celu zdecydowano powołać do życia Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Żabiego Kraju „IMPULS”.

Głównym celem stowarzyszenia jest: skuteczne stworzenie impulsu do rozwoju gospodarczego.

Cel ten stowarzyszenie zamierza osiągnąć poprzez;

  • partnerską współpracę z lokalnymi samorządami w wyszukiwaniu i wprowadzaniu w życie nowych kierunków rozwoju gospodarczego.

     

  • wspieranie i propagowanie inicjatyw mających strategiczne znaczenie dla społeczności lokalnej w szczególności opartych na wykorzystaniu miejscowych bogactw naturalnych i związanego z tym potencjału gospodarczego.

     

  • współpraca z samorządami przy opracowaniu strategi rozwoju lokalnego oraz założeń do planów zagospodarowania przestrzennego.

     

  • współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie wspierania inicjatyw społecznych dotyczących rozwoju gospodarczego.

Pierwsze konsultacje tego projektu przeprowadzone wśród pewnej grupy mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców wzbudziły spore zainteresowanie co zachęciło kolejne osoby do zaangażowania się w prace stowarzyszenia. Powstała w ten sposób zespół składający się z przedsiębiorców i doświadczonych samorządowców. Połączenie i współpraca tych dwóch środowisk, opierana na chęci przyczynienia się do rozwoju naszych gmin powinno przynieść dobre efekty. Wykorzystując ich doświadczenie jak również wielkie zaangażowanie w sprawy lokalne możemy w zasadniczy sposób przyczynić się nie tylko do rozwoju ale również zbudować nowy ciekawy i przyjazny mieszkańcom oraz środowisku wizerunek żabiego kraju.