Ciurla Łukasz

Frelichów, ul. Targowa 30

43-520 Chybie

Usługi

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem robót :

budowlanych:

 • budowa domów jednorodzinnych

 • wielorodzinnych

 • budowa obiektów użytku publicznego 

 • budowa obiektów przemysłowych,

remontowych:

 • odtworzenie stanu pierwotnego obiektu budowlanego

 • modernizacja obiektu budowlanego - rozbudowa, nadbudowa czy przebudowa adaptacyjnych

 • przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych wymagań

robotami termoizolacyjnymi i termomodernizacyjnymi:

 • docieplanie ścian zewnętrznych i stropów

 • wymiana okien

 • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

robotami wykończeniowymi:

 • kompleksowo  

robotami instalacyjnymi:

 • C.O.

 • elektryczne

 • wodno - kanalizacyjne.