Ogłoszenia

OGŁOSZENIE!

       Informujemy, że od dnia 12 lutego 2018 r. istnieje możliwość uiszczania opłat na rachunek bankowy placówki.

Rodzice zainteresowani taką formą płatności proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu przedszkola celem podpisania aneksu do zawartej umowy o świadczenie usług przedszkolnych i uzyskania szczegółowych informacji dot. sposobu dokonywania opłat.

 

Numer konta do elektronicznej płatności:

84  1050  1070  1000  0024  3792  8506

 

 

 

OGŁOSZENIE!

Nabór dzieci do Przedszkola Publicznego w Mnichu na nowy rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach

od 19 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. do godz. 15.00.

 

Rodzice kandydatów pobierają wniosek oraz oświadczenia w kancelarii, bądź ze strony internetowej przedszkola.

 

 

Reforma edukacji