XXI RODZINNY RAJD ROWEROWY 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 kwietnia 2017 21:12

20. 05 (sobota) godz. 10.30

boisko SP nr 2 w Chybiu ul. Szkolna 8

XXI  RODZINNY RAJD ROWEROWY

meta: Amfiteatr w Chybiu

Regulamin rajdu i szczegółowe informacje na stronie www.gokchybie.ox.pl

Doroczna, jedna z najważniejszych imprez organizowanych na terenie naszej gminy przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, SP nr 1 w Chybiu, Gimnazjum w Chybiu .Wszyscy fani dobrej zabawy, dwóch kółek, znajdą tradycyjnie coś dla siebie. Mnóstwo atrakcji, konkursów i nagród jak co roku trafi do szczęśliwców biorących udział w imprezie. Zapraszamy całe rodziny!


Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich od dnia 18.04.2017 r. do 28.04.2017 r. w godz. od 800 do 1500. oraz w GOK Chybie do dnia 05.05.2017 w godzinach otwarcia Ośrodka. Ilość miejsc ograniczona!!!, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczna koszulka rajdowa będzie koloru żółtego.

Trasa Rajdu : około 31 km

Start : boisko przy SP nr 2 w Chybiu ,  ul. Szkolna 8

Półmetek: teren OSP Pierściec i boisko Błękitni Pierściec

Meta: Amfiteatr w Chybiu ul. Bielska 51

 

Przebieg trasy:

ETAP I  - 16 km

START - boisko SP nr 2w Chybiu,   ul. Szkolna 8 - 10.30 – 10.45

ul. Szkolna, ul. Wyzwolenia, ul. Podgroble, ul. Olchowa, ul. Kwiatowa, ul. B. Chrobrego,

ul. Wyzwolenia, ul. Objazdowa, ul. Jagodowa, ul. Bieniowiecka, ul. Bielska, ul. Tuwima,

ul. Dębowa, ul. Świerkowa, ul. K. Darwina, ul. Czereśniowa, ul. Uchylany, ul. Mostowa,

ul. Landecka, ul. Nad Potokiem, ul. M Wardas, ul. Spacerowa ul. Kowalska, ul. Leguś              

PÓŁMETEK - teren OSP Pierściec i boisko Błękitni Pierściec – przyjazd około 12.00 – 12.15

ETAP II - 15 km

Wyjazd z półmetku  - 13.15 – 13.30

ul. ks. Sobeckiego, ul. Skoczowska, ul. Brzozowa, ul. Partyzantów, ul. Długa, ul. Sosnowa, ul. Podbór, ul. Gołyska, ul. Oblaski, ul. Klonowa, ul. Jarzębinowa, ul. Główna, ul. Widokowa,  ul. Wojska Polskiego, ul. Pod Dudnią, ul. Reja, ul. Dworcowa, ul. Bielska

META - amfiteatr w Chybiu - około godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN XXI RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 20.05.2017 r.

I. Założenia rajdu:
1. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Chybie i okolic.
2. Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU).
3. Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Chybie i części „Żabiego Kraju”.
4. Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.
5. Rajd organizowany jest pod Patronatem Wójta Gminy Chybie Janusza Żydka

II. Organizator rajdu:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu
III. Termin rajdu: 20.05.2017 r. godz. 1030 
IV. Organizacja rajdu:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich oraz w GOK Chybie od dnia 18.04.2017 r. do 28.04.2017 r. w godz. od 800 do 1500 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu do dnia 05.05.2017 do godz 1500. . 
2. ilość miejsc ograniczona, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc !
3. Start -20.05.2017 r. godz. 1030 – boisko szkolne SP nr 2  w Chybiu 
ul. Szkolna 8
Półmetek – teren OSP Pierściec i boisko Błękitni Pierściec
Meta- amfiteatr Chybie.
4. Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. ) lub indywidualnie. 
5. Dzieci i osoby nieletnie bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.
6. Opłata startowa wynosi: 19 zł z ubezpieczeniem NW, które dla wykupujących opłatę jest obowiązkowe.
7. Organizator zastrzega, iż uczestnicy rajdu poruszają sie w kolumnie zorganizowanej po wyznaczonej trasie  i ulicach. Odłączenie się od kolumny lub poruszanie się po innej trasie, traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w rajdzie i zabezpieczeniu przez Organizatora.
8. Zabrania  się osobą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających uczestnictwa w rajdzie.
9. Zabrania się celowego zajeżdżania drogi, jazdy zagrażającej innym uczestnikom rajdu, wyścigom w kolumnie rajdowej i innym bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu uczestnikom zachowań.
10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatora, służb zabezpieczających, służb porządkowych i  informacyjnych.
11. Zaleca się dla dzieci do lat 13 jazdę w rajdzie w kasku rowerowym.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
- Koszulkę rajdową
- Folder pamiątkowy
- Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku
- Gorący posiłek na mecie
- Udział w konkursie z nagrodami
- Występy artystyczne
- Wspaniałą zabawę
12. Konkurencje dla uczestników rajdu:
- Najmłodszy czynny uczestnik rajdu
- Najmłodszy uczestnik rajdu
- Najstarszy czynny uczestnik rajdu
- Konkurencje sprawnościowe na półmetku
- Ciekawy rower
- Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu
13. Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.
14. Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji      w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji w Strumieniu oraz  jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów 
15. Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.

V. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu.

 

Poprawiony: czwartek, 20 kwietnia 2017 21:30
 

Odliczanie

Już po Rajdzie, czekamy do następnego roku.

Zdjęcia z galerii

Licznik

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości