Regulamin PDF Drukuj Email

REGULAMIN XIX RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 23.05.2015 r.

 

I. Założenia rajdu:

1. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Chybie i okolic.

2. Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU).

3. Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Chybie i części „Żabiego Kraju”.

4. Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.

5. Rajd organizowany jest pod Patronatem Wójta Gminy Chybie Janusza Żydka

 

II. Organizator rajdu:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu.

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu

3. Gimnazjum w Chybiu

 

III. Termin rajdu: 23.05.2015 r. godz. 1030

 

IV. Organizacja rajdu:

 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich oraz w GOK Chybie od dnia 17.04.2015 r. do 08.05.2015 r. w godz. od 800 do 1500 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu do dnia 15.05.2015.

2. ilość miejsc ograniczona, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc !

3. Start -23.05.2015 r. godz. 1030 – boisko szkolne SP nr 1  w Chybiu ul. Bielska 80

Półmetek – Stadion Sportowy" LKS Orzeł Zabłocie"

Meta- amfiteatr Chybie.

4. Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. ) lub indywidualnie.

5. Dzieci i osoby nieletnie bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.

6. Opłata startowa wynosi: 17 zł z ubezpieczeniem NW, które dla wykupujących opłatę jest obowiązkowe.

7. Organizator zastrzega, iż uczestnicy rajdu poruszają sie w kolumnie zorganizowanej po wyznaczonej trasie  i ulicach. Odłączenie się od kolumny lub poruszanie się po innej trasie, traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w rajdzie i zabezpieczeniu przez Organizatora.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

- Koszulkę rajdową

- Folder pamiątkowy

- Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku

- Gorący posiłek na mecie

- Udział w konkursie z nagrodami

- Występy artystyczne

- Wspaniałą zabawę

8. Konkurencje dla uczestników rajdu:

- Najmłodszy czynny uczestnik rajdu

- Najmłodszy uczestnik rajdu

- Najstarszy czynny uczestnik rajdu

- Konkurencje sprawnościowe na półmetku

- Ciekawy rower

- Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu

9. Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.

10. Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji      w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji w Strumieniu oraz  jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów

11. Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.

 

V. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu.

 

Odliczanie

Już po Rajdzie, czekamy do następnego roku.

Zdjęcia z galerii

Licznik

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości