REGULAMIN XVII RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 25.05.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 maja 2013 08:24
 
 I.	Założenia rajdu:
1.	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Chybie i okolic. 
2.	Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU). 
3.	Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Chybie i części „Żabiego Kraju”. 
4.	Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.   
 
II.	Organizator rajdu: 
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu. 
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zaborzu 
3.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”. 
 
III.	Termin rajdu: 25.05.2013 r. godz. 10.30  
 
IV.	Organizacja rajdu: 
1.	Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich oraz w GOK Chybie od dnia 08.04.2013 r. do 10.05.2013 r. w godz. od 800 do 1500. 
2.	Start -25.05.2013 r. godz. 1030 – boisko szkolne ZSP Zaborze ul. K. Miarki 7. 
	Półmetek – LKS Ochaby. Meta- amfiteatr Chybie. 
3.	Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. ) lub indywidualnie. Dzieci bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.  
4.	Opłata startowa wynosi: 17 zł z ubezpieczeniem NW,
 	W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 
	-	Koszulkę rajdową 
	-	Folder pamiątkowy 
	-	Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku 
	-	Gorący posiłek na mecie 
	-	Udział w konkursie i nagrody 
	-	Występy artystyczne 
	-	Wspaniałą zabawę 
5.	Konkurencje dla uczestników rajdu: 
	-	Najmłodszy czynny uczestnik rajdu 
	-	Najstarszy czynny uczestnik rajdu 
	-	Konkurencje sprawnościowe na półmetku 
	-	Najliczniejsza reprezentacja szkoły 
	-	Ciekawy rower 
	-	Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu 
6.	Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. 
7.	Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji w Strumieniu, Komisariatem Policji w Skoczowie oraz jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów 
8.	Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.  
 
V.	Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu. 


Poprawiony: piątek, 17 maja 2013 08:57
 

Odliczanie

Już po Rajdzie, czekamy do następnego roku.

Zdjęcia z galerii

Licznik

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości