Aktualności
XXI RODZINNY RAJD ROWEROWY 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 kwietnia 2017 21:12

20. 05 (sobota) godz. 10.30

boisko SP nr 2 w Chybiu ul. Szkolna 8

XXI  RODZINNY RAJD ROWEROWY

meta: Amfiteatr w Chybiu

Regulamin rajdu i szczegółowe informacje na stronie www.gokchybie.ox.pl

Doroczna, jedna z najważniejszych imprez organizowanych na terenie naszej gminy przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, SP nr 1 w Chybiu, Gimnazjum w Chybiu .Wszyscy fani dobrej zabawy, dwóch kółek, znajdą tradycyjnie coś dla siebie. Mnóstwo atrakcji, konkursów i nagród jak co roku trafi do szczęśliwców biorących udział w imprezie. Zapraszamy całe rodziny!


Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich od dnia 18.04.2017 r. do 28.04.2017 r. w godz. od 800 do 1500. oraz w GOK Chybie do dnia 05.05.2017 w godzinach otwarcia Ośrodka. Ilość miejsc ograniczona!!!, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczna koszulka rajdowa będzie koloru żółtego.

Trasa Rajdu : około 31 km

Start : boisko przy SP nr 2 w Chybiu ,  ul. Szkolna 8

Półmetek: teren OSP Pierściec i boisko Błękitni Pierściec

Meta: Amfiteatr w Chybiu ul. Bielska 51

 

Przebieg trasy:

ETAP I  - 16 km

START - boisko SP nr 2w Chybiu,   ul. Szkolna 8 - 10.30 – 10.45

ul. Szkolna, ul. Wyzwolenia, ul. Podgroble, ul. Olchowa, ul. Kwiatowa, ul. B. Chrobrego,

ul. Wyzwolenia, ul. Objazdowa, ul. Jagodowa, ul. Bieniowiecka, ul. Bielska, ul. Tuwima,

ul. Dębowa, ul. Świerkowa, ul. K. Darwina, ul. Czereśniowa, ul. Uchylany, ul. Mostowa,

ul. Landecka, ul. Nad Potokiem, ul. M Wardas, ul. Spacerowa ul. Kowalska, ul. Leguś              

PÓŁMETEK - teren OSP Pierściec i boisko Błękitni Pierściec – przyjazd około 12.00 – 12.15

ETAP II - 15 km

Wyjazd z półmetku  - 13.15 – 13.30

ul. ks. Sobeckiego, ul. Skoczowska, ul. Brzozowa, ul. Partyzantów, ul. Długa, ul. Sosnowa, ul. Podbór, ul. Gołyska, ul. Oblaski, ul. Klonowa, ul. Jarzębinowa, ul. Główna, ul. Widokowa,  ul. Wojska Polskiego, ul. Pod Dudnią, ul. Reja, ul. Dworcowa, ul. Bielska

META - amfiteatr w Chybiu - około godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN XXI RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 20.05.2017 r.

I. Założenia rajdu:
1. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Chybie i okolic.
2. Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU).
3. Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Chybie i części „Żabiego Kraju”.
4. Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.
5. Rajd organizowany jest pod Patronatem Wójta Gminy Chybie Janusza Żydka

II. Organizator rajdu:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu
III. Termin rajdu: 20.05.2017 r. godz. 1030 
IV. Organizacja rajdu:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich oraz w GOK Chybie od dnia 18.04.2017 r. do 28.04.2017 r. w godz. od 800 do 1500 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu do dnia 05.05.2017 do godz 1500. . 
2. ilość miejsc ograniczona, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc !
3. Start -20.05.2017 r. godz. 1030 – boisko szkolne SP nr 2  w Chybiu 
ul. Szkolna 8
Półmetek – teren OSP Pierściec i boisko Błękitni Pierściec
Meta- amfiteatr Chybie.
4. Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. ) lub indywidualnie. 
5. Dzieci i osoby nieletnie bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.
6. Opłata startowa wynosi: 19 zł z ubezpieczeniem NW, które dla wykupujących opłatę jest obowiązkowe.
7. Organizator zastrzega, iż uczestnicy rajdu poruszają sie w kolumnie zorganizowanej po wyznaczonej trasie  i ulicach. Odłączenie się od kolumny lub poruszanie się po innej trasie, traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w rajdzie i zabezpieczeniu przez Organizatora.
8. Zabrania  się osobą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających uczestnictwa w rajdzie.
9. Zabrania się celowego zajeżdżania drogi, jazdy zagrażającej innym uczestnikom rajdu, wyścigom w kolumnie rajdowej i innym bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu uczestnikom zachowań.
10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatora, służb zabezpieczających, służb porządkowych i  informacyjnych.
11. Zaleca się dla dzieci do lat 13 jazdę w rajdzie w kasku rowerowym.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
- Koszulkę rajdową
- Folder pamiątkowy
- Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku
- Gorący posiłek na mecie
- Udział w konkursie z nagrodami
- Występy artystyczne
- Wspaniałą zabawę
12. Konkurencje dla uczestników rajdu:
- Najmłodszy czynny uczestnik rajdu
- Najmłodszy uczestnik rajdu
- Najstarszy czynny uczestnik rajdu
- Konkurencje sprawnościowe na półmetku
- Ciekawy rower
- Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu
13. Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.
14. Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji      w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji w Strumieniu oraz  jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów 
15. Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.

V. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu.

 

Poprawiony: czwartek, 20 kwietnia 2017 21:30
 
XX Rajd Rowerowy 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 maja 2016 22:09
21. 05 (sobota) godz. 10.30 boisko SP nr 1 w Chybiu i Gimnazjum w Chybiu

XX RODZINNY RAJD ROWEROWY

meta: Amfiteatr w Chybiu
Doroczna, jedna z najważniejszych imprez organizowanych
na terenie naszej gminy przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu,
SP nr 1 w Chybiu, Gimnazjum w Chybiu .
Wszyscy fani dobrej zabawy, dwóch kółek, znajdą tradycyjnie coś dla siebie.
Mnóstwo atrakcji, konkursów i nagród jak co roku
trafi do szczęśliwców biorących udział w imprezie.
Zapraszamy całe rodziny!
Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy:
SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich
od dnia 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w godz. od 800 do 1500.
oraz w GOK Chybie do dnia 06.05.2016 w godzinach otwarcia Ośrodka.
Ilość miejsc ograniczona!!!, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.
Tegoroczna koszulka rajdowa będzie koloru orange.
Trasa Rajdu : około 30 km
Start : boisko przy SP nr 1 w Chybiu , ul. Bielska 80
Półmetek: teren OSP Kowale
Meta: Amfiteatr w Chybiu ul. Bielska 51
REGULAMIN XX RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 21.05.2016 r.
Założenia rajdu:
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Gminy Chybie i okolic.
Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU).
Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Chybie
i części „Żabiego Kraju”.
Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.
Rajd organizowany jest pod Patronatem Wójta Gminy Chybie Janusza Żydka
Organizator rajdu:
Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu
Gimnazjum w Chybiu
Termin rajdu: 21.05.2016 r. godz. 1030
Organizacja rajdu:
Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie,
SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich oraz
w GOK Chybie od dnia 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w godz. od 800 do 1500
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu do dnia 06.05.2016.
ilość miejsc ograniczona, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc !
Start -21.05.2016 r. godz. 1030 – boisko szkolne SP nr 1 w Chybiu ul. Bielska 80
Półmetek – teren OSP Kowale
Meta- amfiteatr Chybie.
Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. )
lub indywidualnie.
Dzieci i osoby nieletnie bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.
Opłata startowa wynosi: 18 zł z ubezpieczeniem NW, które dla wykupujących opłatę
jest obowiązkowe.
Organizator zastrzega, iż uczestnicy rajdu poruszają sie w kolumnie zorganizowanej
po wyznaczonej trasie i ulicach. Odłączenie się od kolumny lub poruszanie się po
innej trasie, traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w rajdzie i z
abezpieczeniu przez Organizatora.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
Koszulkę rajdową
Folder pamiątkowy
Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku
Gorący posiłek na mecie
Udział w konkursie z nagrodami
Występy artystyczne
Wspaniałą zabawę
Konkurencje dla uczestników rajdu:
Najmłodszy czynny uczestnik rajdu
Najmłodszy uczestnik rajdu
Najstarszy czynny uczestnik rajdu
Konkurencje sprawnościowe na półmetku
Ciekawy rower
Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu
Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.
Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji
w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji
w Strumieniu oraz jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów
Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu.
Poprawiony: niedziela, 01 maja 2016 22:28
 
XIX Rodzinny Rajd Rowerowy 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 26 kwietnia 2015 20:47

23.05. (sobota) godz. 10.30

boisko Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chybiu

XIX RODZINNY RAJD ROWEROWY

Doroczna, jedna z najważniejszych imprez organizowanych na terenie naszej gminy przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, SP w Chybiu, Gimnazjum w Chybiu  Wszyscy fani dobrej zabawy, dwóch kółek, znajdą tradycyjnie coś dla siebie. Mnóstwo atrakcji, konkursów i nagród jak co roku trafi do szczęśliwców biorących udział w imprezie. Zapraszamy całe rodziny!

Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich od dnia 17.04.2015 r. do 08.05.2015 r. w godz. od 800 do 1500.

oraz w GOK Chybie do dnia 15.05.2015 w godzinach otwarcia Ośrodka.

ilość miejsc ograniczona, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczna koszulka rajdowa będzie koloru kiwi.

Trasa Rajdu : około 34 km

Start : boisko przy SP w Mnichu,  ul. Bielska 80

Półmetek: stadion sportowy LKS "Orzeł" Zabłocie

Meta: Amfiteatr w Chybiu ul. Bielska 51

Regulamin rajdu i szczegółowe informacje na stronie www.gokchybie.ox.pl

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa Rajdu : około 34 km

Start : boisko przy SP NR 1 w Chybiu,  ul. Bielska 80

Półmetek: stadion sportowy LKS "Orzeł Zabłocie"

Meta: Amfiteatr w Chybiu ul. Bielska 51

Przebieg trasy:

ETAP I

START - boisko SP nr 1w Chybiu,   ul. Bielska 80 - 10.30 – 10.45

ul. Bielska , ul. Dworcowa, ul. M. Reja, ul. Pod Dudnią, ul. Wojska Polskiego, ul. Widokowa, ul. Główna, ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa, ul. Główna, ul. Wiejska,

ul .Kolejowa, ul. Pasieczna, ul. Miodowa, ul. Orzechowa, ul. Bielska, ul. Rolna

PÓŁMETEK - stadion sportowy LKS "Orzeł Zabłocie" – przyjazd około 12.00 – 12.15

ETAP II

Wyjazd z półmetku  - 13.15 – 13.30

ul. Rolna, ul. Polna, ul. Zawala, ul. Podgroble, ul. Wyzwolenia, ul. Graniczna, ul. Leśna,

ul. Objazdowa, ul. Jagodowa, ul. Bieniowiecka, ul. Bielska, ul. Tuwima, ul. Świerkowa,

ul. Słoneczna, ul. Cieszyńska, ul. Ogrodnicza,  ul. Wojska Polskiego, ul. Pod Dudnią,

ul. M. Reja, ul. Dworcowa,  ul. Bielska,

 

META - amfiteatr w Chybiu - około godz. 15.00

 


Poprawiony: niedziela, 26 kwietnia 2015 21:12
 
Koszulka 18 Rajdu Rowerowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 maja 2014 18:19

 

 

 

 
XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 maja 2014 18:55
UWAGA!! UWAGA!!

Zapisy na Rodzinny Rajd Rowerowy są już zamknięte, chętnych którzy nie zdążyli się zapisać zapraszamy na start --> Boisko SP Mnich --> proszę szukać biura rajdu tam tez można się będzie zapisać od 9:30 aż do wyczerpania zapasów  

 

 

 

 

Trasa Rajdu : około 33 km

Start : boisko przy SP w Mnichu,  ul. Kopernika 12

Półmetek: gospodarstwo agroturystyczne "Wodna Dolina"

Meta: Amfiteatr w Chybiu ul. Bielska 51

 

 

Przebieg trasy:

START - boisko SP w Mnichu,   ul. Kopernika 12 - 10.30 – 10.45

 

I etap - około 16 km

ul. Kopernika , ul. Wojska Polskiego, ul. Główna, ul. Cieszyńska, ul. Kalinowa, ul. Ochabska, ul. Gołyska, ul. św. Marcina, ul. Strażacka, ścieżka rowerowa (lewy brzeg Wisły), tunel (Dream Park), stadnina koni Ochaby, ul. Baranowicka

 

PÓŁMETEK - gospodarstwo agroturystyczne "Wodna Dolina" – przyjazd około 12.00 – 12.15

 

Wyjazd z półmetku  - 13.15 – 13.30

 

II etap - około 17 km

ul. Cicha, ul. Główna, ul. Dębina, ul. Kameralna, ul. Baranowicka, stadnina koni Ochaby, tunel ( Drema Park), ścieżka rowerowa (lewy brzeg Wisły), ul. Strażacka, ścieżka rowerowa (prawy brzeg Wisły), ul. Mleczna, ul. Kasztanowa, ul. Jarzębinowa, ul. Główna, ul. Widokowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Pod Dudnią, ul. M. Reja, ul. Dworcowa,  ul. Bielska,

 

META - amfiteatr w Chybiu - około godz. 15.00

 

 

 

REGULAMIN XVIII RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 24.05.2014 r.

 

I. Założenia rajdu:

 

1. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci        i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Chybie i okolic.

2. Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU).

3. Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym                       i krajobrazowym Gminy Chybie i części „Żabiego Kraju”.

4. Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.

 

II. Organizator rajdu:

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu.

2. Szkoła Podstawowa w Mnichu

3. Gimnazjum w Mnichu

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.

 

III. Termin rajdu: 24.05.2014 r. godz. 1030 

 

IV. Organizacja rajdu:

 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze, Gimnazjum Chybie, Gimnazjum Mnich oraz w GOK Chybie od dnia 09.04.2014 r. do 09.05.2014 r. w godz. od 800 do 1500.

2. Start -24.05.2014 r. godz. 1030 – boisko szkolne SP w Mnichu 

ul. Kopernika 12

Półmetek – Gospodarstwo "Wodna Dolina" Ochaby

Meta- amfiteatr Chybie.

3. Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. ) lub indywidualnie. 

4. Dzieci i osoby nieletnie bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.

5. Opłata startowa wynosi: 17 zł z ubezpieczeniem NW,

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

- Koszulkę rajdową

- Folder pamiątkowy

- Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku

- Gorący posiłek na mecie

- Udział w konkursie i nagrody

- Występy artystyczne

- Wspaniałą zabawę

6. Konkurencje dla uczestników rajdu:

- Najmłodszy czynny uczestnik rajdu

- Najstarszy czynny uczestnik rajdu

- Konkurencje sprawnościowe na półmetku

- Najliczniejsza reprezentacja szkoły 

- Ciekawy rower

- Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu

7. Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.

8. Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji      w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji w Strumieniu, Komisariatem Policji w Skoczowie oraz  jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów 

9. Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.

 

V. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu. 

 

 

Poprawiony: piątek, 16 maja 2014 12:16
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Odliczanie

Już po Rajdzie, czekamy do następnego roku.

Zdjęcia z galerii

Licznik

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość