wtorek 20 Lut 2018

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Zwycięstwa 12, 42 -500 Będzin

Ogłasza nabór ofert na wykonawstwo robót remontowo – budowlanych na rok 2018
w następujących zakresach:

 1. roboty murarsko – tynkarskie,

 2. roboty dekarsko - blacharskie,

 3. prace malarskie,

 4. remonty lub wykonanie nowych chodników, dróg asfaltowych, miejsc postojowych,

 5. remonty instalacji gazowej,

 6. remonty instalacji wod – kan,

 7. pomiary i remonty instalacji elektrycznej oraz wymiana słupów i lamp oświetlenia ulicznego,

 8. pomiary i remonty instalacji odgromowej,

 9. roboty posadzkarskie i układanie płytek ceramicznych,

 10. naprawa i wymiana okien w mieszkaniach, klatkach schodowych i piwnicach,

 11. wymiana drzwi wejściowych do budynków,

 12. konserwacja dźwigów osobowych,

 13. remont dźwigów osobowych,

 14. wykonywanie zaleceń kominiarskich (montaż nasad i wkładów kominowych itp.),

 15. prace ślusarskie,

 16. spoinowanie szczelin i złącz między płytowych,

 17. remonty elewacji,

 18. demontaż wraz z utylizacją elementów azbestowych.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12, 42 -500 Będzin, zwana dalej Zamawiającym tel 32 267 57 58, fax 32 267 54 58.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w celu wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych oraz usług związanych z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości, realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

 1. Wykonawca składający ofertę powinien określić, jakiego zakresu prac ona dotyczy.

 2. Oferta może zawierać oferowaną stawkę roboczogodziny wraz z wyszczególnieniem narzutów oraz cen materiałów np.: (ceny Sekocenbud - cena minimalna lub średnia ewentualnie najwyższa za ostatni kwartał dla województwa śląskiego, wraz z kosztami zakupu lub bez kosztów zakupu).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
  42 –500 Będzin, ul. Zwycięstwa 12, sekretariat p. nr 3.

 2. Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2018 r., do godz. 15 00 (termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 3. Wyłonienie Wykonawców prac remontowo – budowlanych na rok 2018 nastąpi
  do 26 lutego 2018 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 2. Dodatkowe informacje w sprawie przygotowania ofert można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12
  tel. (32) 267 41 26.

 

 

 

 

 

Główne Menu

Puls Biznesu

 

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek  7.00 - 16.00

Wtorek          7.00 - 15.00

Środa            7.00 - 15.00

Czwartek       7.00 - 15.00

Piątek           7.00 - 14.00


Dyżur Zarządu w sprawie wniosków i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00


Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 15.00 – 16.00

 

ubezpieczenie

KRD

KIGN

Statystyka

Odsłon artykułów:
313128

Kontakt

Zarząd SM WSPÓLNOTA

ul. Zwycięstwa 12

tel 32 267 57 58

fax 32 267 54 58

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

 

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

 

KLUB RYTM

ul. Zwycięstwa 12

tel. 32 267 80 45

 

 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

 

Dyżur w godzinach popołudniowych

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

ADM Zamkowe

tel. 509 449 485

 

ADM Warpie

tel. 509 449 485